Muslim Library
Türkçe
Random books
 • İlim, dînî bir zorunluluktur

  Hiç kuşkusuz ilim, fert fert ve birbütün olarak toplum hayatının üzerine kurulduğu zorunlu maslahatlardandır. Bu zorunlu maslahatlarda bozukluk olduğu takdirde hayat nizamı düzgün işleyemez. Bahsedilen bu zaruri maslahatlar gerçekleştirilmediği takdirde toplumun durumu bozulmaya meyleder ve Şari’in onun için istemiş olduğu yoldan sapar. Aslı, Prof. Dr. Nasır el-Umer'in verdiği iki konferanstan ibâret olan bu kitap, ilim, onun öneminden, fazîletinden ve günümüz müslümanlarının ilme karşı tutumlarından bahsetmetedir.

  Reveiwers: Muhammed Şahin

  Publisher: Guraba Yayınevi

  Source: http://www.islamhouse.com/p/339156

  Download:

 • Niçin Yaratıldın?

  Reveiwers: Muhammed Şahin

  Publisher: Guraba Yayınevi

  Source: http://www.islamhouse.com/p/781

  Download:

 • Kıyamet Alametleri

  -

  Source: http://www.islamhouse.com/p/984

  Download:

 • Başarılı Dâvetçinin Vasıfları

  Bu kitap, dâvet görevini yerine getiren dâvetçilere yardım edecek, onları Allah'ın izniyle bu dâvetlerinde başarılı kılacak birtakım temel özelleikleri derli toplu bir şekilde onların istifâdesine sunmaktadır.

  Reveiwers: Muhammed Şahin

  Translators: Muhammed Ali Kara

  Source: http://www.islamhouse.com/p/191799

  Download:

 • İslam'da Vela ve Bera Mefhumu

  -

  Translators: Muhammed Şahin

  Publisher: Rabva İslâmî Dâvet Bürosu - Riyad/S. Arabistan

  Source: http://www.islamhouse.com/p/879

  Download:

Select language
Select surah